Hoşbulduk, Türkiye!

Otomasyon ve kontrol ürünleri ile bina, hastane, fabrika ve makine sistemlerinin uygulamaları için elektronik ürünler sunan
Wassermahen, Türkiye’de.